Arhiva categoriei: Proiecte

Proiecte finalizate

1. Proiectul “Consolidarea institutionala si cresterea vizibilitatii Clusterului Regional Inovativ de Imagistica Moleculara si Structurala Nord-Est, cadru-suport pentru cresterea capacitatii de Cercetare Dezvoltare Inovare a membrilor si a competitivitatii IMM-urilor in domeniu din Romania – IMAGO MOL”

Clusterul IMAGO-MOL a implementat, in perioada mai 2014 – noiembrie 2015, proiectul “Consolidarea institutionala si cresterea vizibilitatii Clusterului Regional Inovativ de Imagistica Moleculara si Structurala Nord-Est, cadru-suport pentru cresterea capacitatii de Cercetare Dezvoltare Inovare a membrilor si a competitivitatii IMM-urilor in domeniu din Romania – IMAGO MOL”, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management a Programului Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice”.

Valoarea totala a proiectului a fost de 2.648.202 lei, din care asistenta financiara nerambursabila in valoare de 2.295.238 lei.

Obiectivul general

• Cresterea competitivitatii furnizorilor de servicii in domeniul imagisticii medicale prin specializare inteligenta in domeniul biomedical

Obiective specifice

• Dezvoltarea clusterului IMAGO-MOL prin intarirea capacitatii institutionale a Clusterului IMAGO MOL, in vederea atragerii de noi membri si intensificarea cooperarii intre acestia in activitati de cercetare-dezvoltare-inovare
• Cresterea nivelului de pregatire si a competentelor specifice la nivelul managementului IMM-urilor membre si al angajatilor, in vederea cresterii gradului de inovare la nivelul firmelor membre
• Cresterea vizibilitatii clusterului prin dezvoltarea si implementare de activitati de promovare si branding
• Intensificarea cooperarii nationale si internationale in domeniul CDI la nivelul clusterului si a membrilor IMAGO MOL

Beneficiari directi:

• Medici utilizatori ai echipamentelor de imagistica din regiune
• IMM-uri din domeniul medical implicate in realizarea si implementarea sistemului
• IMM-uri in domeniul IT implicate in realizarea sistemului
• Studenti, doctoranzi si rezidenti care efectueaza pregatire in domeniul imagisticii medicale in spitalele implicate

Beneficiar final: totalitatea pacientilor ce beneficiaza de serviciile medicale din Regiunea Nord- Est.

In vederea derularii cu succes a activitatilor de management, promovare, formare si consultanta, prin proiect s-a infiintat si Punctul Regional de Contact IMAGO MOL – ADR Nord-Est.

Obiectivele temei de cercetare USMED: 

 • Realizarea unei baze unice de date medicale pentru toate instituţiile medicale incluse in sistem

Baza de date unică s-a realizat prin integrarea tuturor sistemelor de tip PACS (Picture Archiving and Communication System) de la nivelul clinicilor si spitalelor care au agreat sa fie beneficiari ai proiectului. Datele medicale sunt stocate în cadrul PACS-urilor locale şi în momentul în care un pacient se prezintă la una din instituţiile medicale integrate în sistem, atunci se face o cerere în sistem de colectare a datelor specifice acelui pacient. Toate PACS-urile care conţin date referitoare la pacientul respectiv vor transfera acele informaţii în PACS-ul local unde doctorul curent le poate analiza în vederea stabilirii unui diagnostic corect.

 • Implementarea mecanismelor de securitate a datelor 

Datele medicale aparţin pacientului şi accesarea acestor date de către diverşi medici din sistem necesită acordul prealabil al pacientului. In acest scop s-a implementat o aplicaţie web accesibilă de pe telefonul mobil prin care pacientul işi dă acordul pentru accesarea datelor proprii în scopul diagnosticării.

Securitatea datelor presupune, de asemenea, implementarea unui mecanism care să prevină furtul de date din sistem de către persoanele neautorizate sau chiar de către persoanele cu drepturi de accesare a datelor. In acest scop mecanismul de autorizare a cererilor de accesare a datelor medicale sunt distribuite pe mai multe servere de tip „key storage” întreţinute de către administratori diferiţi. Orice încercare de furt a datelor necesită acordul simultan de la mai mulţi administratori, ceea ce reduce foarte mult probabilitatea unei astfel de situaţii.

Datele medicale sunt, de asemenea, accesate de către medici în vederea realizării unor lucrări de cercetare ştiintifică. In acest scop sistemul permite anonimizarea datelor medicale şi salvarea acestora pe un server distinct de unde pot fi accesate de către medicii autorizaţi din sistem.

Anonimizarea presupune separarea imaginilor medicale de proprietarul acestora prin introducerea unor valori generice în câmpurile specifice datelor demografice ale pacientului.

 • Afişarea datelor de imagistică medicală în sala de operaţie şi asistarea medicului chirurg în actul operării (SurgeryAssist)

Aplicaţia SurgeryAssist se conectează la sistemul USMED, descarcă şi afişează pe un televizor în sala de operaţie imaginile necesare chirurgului în actul operaţiei. Aceasta aplicaţie include funcţionalităţile principale ale unui DICOM viewer (zoom, adnotare, rotire imagine, segmentare, etc) majoritatea dintre acestea fiind accesibile prin comandă vocală. În acest mod chirurgul poate modifica prin voce modul de afişare a imaginii făra a fi perturbat din actul operaţiei.

Avantajele şi impactul generat de proiectul USMED

Un sistem integrat de management al datelor pacientului permite medicului accesul rapid şi sigur la informaţiile primare ale pacientului, culese de la toate instituţiile medicale din sistem. Aceasta ar avea drept rezultat un diagnostic de laborator si imagistic de certitudine al pacientului în timpul cel mai scurt, reducând perioada de spitalizare.

In cazul tratamentului chirurgical permite eficientizarea acestuia. Pentru medicul chirurg, accesul la vizualizarea imaginilor structurale şi funcţionale efectuate anterior de pacient, chiar în sala de operaţie, reprezinta un ajutor esenţial în stabilirea protocolului operator, facând intervenţia chirurgicală mai facilă, mai sigură, mai performantă. Implicit se reduce spitalizarea, precum şi costurile legate de îngrijiri medicale şi incapacitate temporară de muncă şi se imbunătăţeste prognosticul bolii şi calitatea vieţii pacientului.

  2. Proiectul AMI 4 Europe

Infiintarea Clusterului Regional Inovativ de Imagistica Moleculara si Structurala Nord-Est (IMAGO-MOL) a fost unul din principalele rezultate ale proiectului “Imagistica medicala avansata, interdisciplinara si integrata prin crearea unei Retele de Clustere Regionale si Strategii de Dezvoltare la nivel european ” (AMI 4 Europe), finantat de catre Comisia Europeana prin Programul Cadru 7 – Regiuni ale Cunoasterii. Consortiul proiectului este format din coordonatorul proiectului, Asociatia Madrid Network din Spania si 20 de parteneri din 6 tari: Spania, Germania, Ungaria, Italia, Bosnia si Hertegovina si Romania., fiind primul cluster de acest fel creat in Romania in domeniul imagisticii medicale, deosebit de important pentru perspectivele Regiunii Nord-Est in domeniul medicinei.

Consortiul proiectului AMI 4 Europe a fost format din:

Clustere
• Asociatia Madrid Network – Lead Partner (ES)
• Madrid Plataforma de la Salud y el Bienestar (ES)
• Asociación Madrid Plataforma de la Biotecnologia (ES)
• PHARMAPOLIS (Pharmapolis Klaszter Kft.) (H)

Universitati si Centre de Cercetare
• BIOMETI (Zentrum fur Biomedizinische Technik und Innovation E.V.) (DE)
• Universitatea degli Studi di Roma Tor Vergata (I)
Universitatea de Medicina si Farmacie “GR.T POPA” Iasi (RO)
• Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci (BIH)

Spitale
• Hospital Clinico San Carlos (ES)
Spitatul Clinic Judetean de Urgenta “SF. SPIRIDON” Iasi (RO)
• Zdravstvena ustanova Opšta Bolnica Prijedor (BIH)

Agentii de Dezvoltare
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, Piatra Neamt (RO)
• Filas SPA (Societa Finanziaria Laziale di Sviluppo) (I)
• INNOVA ESZAK (H)
• Agencija za Ekonomiski Razvoj Opstine Prijedor (BIH)

Intreprinderi mici si mijlocii
• Xpertia Soluciones Integrales (ES)
• Andango Ingenieria SL (ES)
• Desarrollos Informaticos Abadia (ES)
Romsoft SRL, Iasi (RO)
• ACS (Advanced Computer Systems A.C.S. S.P.A) (I)
• Europrojekt Centar (BIH)

Banci
• NBANK (Investitions-und Forderbank Niedersachsen)(DE)

Membrii Consortiului AMI 4 Europe care au fondat Clusterul IMAGO-MOL au fost Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi, Spitalul Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi, Romsoft SRL Iasi, impreuna cu Institutul Regional de Oncologie Iasi.

Proiectul s-a implementat In perioada octombrie 2010 – octombrie 2013, avand un buget total de 2.649.565 Euro.
Obiectivul AMI-4Europe a fost de a defini si dezvolta conceptul de “noua generatie” de discipline integrate aferente domeniului imagisticii medicale, cum ar fi nanomedicina, farmacologia, biotehnologii pentru sanatate si TIC.

Cele mai importante activitati ale proiectului au fost realizarea analizei lantului valoric aferent sectorului imagisticii medicale in Europa, a analizei socio-economice si SWOT in domeniul Imagisticii Medicale Avansate; dezvoltarea unui Plan de Actiune Comun in domeniul Imagisticii Medicale Avansate la nivel european; realizarea primei Platforme Europene pentru Imagistica Medicala cu scopul de a crea cadrul comun pentru a promova politici, tehnologii si rezultatele cercetarii in sectorul vizat, infiintarea a doua clustere in imagistica medicala – IMAGO – MOL in Romania si RTD Cluster Bosnia Herzegovina.

In cadrul proiectului AMI 4 Europe, principalele evenimente organizate in Regiunea Nord-Est au fost:

• Conferinta de lansare oficiala a “Clusterului Regional Inovativ de Imagistica Moleculara si Structurala Nord-Est IMAGO-MOL”
• Simpozionul National IMAGO-MOL – Imagistica biomedicala in Regiunea de Nord-Est: Trecut, Prezent si Viitor, 26 septembrie 2013

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact este Alina Capitanu, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, expert tehnic in cadrul proiectului AMI 4 Europe, tel. 0233218071, e-mail acapitanu@adrnordest.ro.

Proiecte prezente

Cresterea excelentei Clusterului IMAGO-MOL prin dezvoltarea documentelor de planificare strategica CDI CEX – IMAG

Clusterul Regional Inovativ de Imagistica Moleculara si Structurala Nord-Est IMAGO-MOL implementeaza, incepand cu data de 1 iulie 2018, proiectul „Cresterea excelentei Clusterului IMAGO-MOL prin dezvoltarea documentelor de planificare strategica CDI” (CEX – IMAG), finantat de catre Ministrul Cercetarii si Inovarii prin Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDI III).

Valoarea totala a proiectului (PN-III-P2-2.1-CLS-2017-0047/12CLS/2018) este de 420.250 lei, din care asistenta financiara nerambursabila in valoare de 350.000 lei.

Scopul proiectului CEX-IMAG este de crestere a excelentei si productivitatii stiintifice aplicative a Clusterului IMAGO-MOL, prin dezvoltarea documentelor strategice de planificare CDI in vederea asigurarii continuitatii si cresterii capacitatii operationale a Clusterului IMAGO-MOL intr-un domeniu deosebit de important pentru sanatate – imagistica medicala, in corelare cu domeniul IT si biotehnologiile.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Dezvoltarea capacitatii institutionale a Clusterului IMAGO MOL prin elaborarea Agendei Strategice CDI a Clusterului IMAGO-MOL in vederea atragerii de noi membri si intensificarea cooperarii intre acestia in activitati de cercetare-dezvoltare-inovare;
 • Cresterea capacitatii operationale a Clusterului IMAGO MOL prin elaborarea Planului de implementare aferent Agendei Strategice IMAGO – MOL, contribuind la o mai buna cunoastere si exploatare a potentialului stiintific si de cercetare  al membrilor Clusterului IMAGO-MOL;
 • Intensificarea cooperarii nationale si internationale in domeniul CDI la nivelul Clusterului si al membrilor IMAGO-MOL prin dezvoltarea de parteneriate cu clustere, poli de cercetare, in domeniul medical si conex, conducand la cresterea capacitatii de inovare a membrilor sai.

In cadrul proiectului vor fi realizate in parteneriat, cu sprijinul membrilor Grupului de Lucru, trei documente programatice importante – Agenda strategica CDI a Clusterului IMAGO-MOL, Planul de implementare si Strategia de extindere si internationalizare, in concordanta cu necesitatile si obiectivele comune ale membrilor  IMAGO-MOL si ale actorilor cheie in domeniul sanatatii.

Planul de Implementare al Clusterului IMAGO-MOL va contine un portofoliu de proiecte prioritare in domeniul sanatatii in Regiunea Nord-Est si vor fi organizate seminarii de generare proiecte care vor avea ca rezultat elaborarea de fise de proiecte in corelare cu sursele de finantare disponibile.

In perioada 1 iulie 2018 – 31 decembrie 2018 se desfasoara activitatile aferente primei etape a proiectului dedicata Elaborarii Agendei Strategice de Cercetare Dezvoltare Inovare:

 • Activitatea 1.1 Constituirea Grupului de lucru pentru Agenda strategica CDI a a Clusterului IMAGO-MOL
 • Activitatea 1.2 Organizarea de sesiuni de lucru si webinarii
 • Activitatea 1.3 Chestionar – analiza surselor
 • Activitatea 1.4 Procesare chestionar
 • Activitatea 1.5 Sesiune mentorat
 • Activitatea 1.6 Elaborarea agendei strategice de cercetare – dezvoltare – inovare a Clusterului IMAGO-MOL

Detalii suplimentare puteti obtine de la:

Alina Căpitanu

Director de proiect – Cluster IMAGO MOL

Sef Birou Planificare Programare – ADR Nord-Est

Tel. 0758 658 863; Fax 0233 218 072

E -mail: imago.mol@gmail.com; acapitanu@adrnordest.ro

www.imago-mol.ro ; www.adrnordest.ro

Prof.dr. Cipriana Stefănescu

Preşedinte Comitet Stiinţific Cluster IMAGO-MOL

Coordonator ştiinţific al proiectului

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi

E-mail : cipriana.stefanescu@yahoo.com

Sef lucrari dr Vasile Fotea

Presedinte al Clusterului IMAGO-MOL

Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr.T.Popa”Iași

E-mail : vfotea@gmail.com

Prof Dr. Danisia Haba

Consultant stiintific

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi

E :mail : danihaba@yahoo.com

Carmen Mihai

Manager de inovare

Cluster IMAGO-MOL

E-mail: cluster.imago.mol@gmail.com

 

Idei de proiecte

 • Cercetări retro-prospective de imagistică structurală şi funcţională pentru diagnosticul precoce al modificărilor degenerative cerebro-medulare şi AVC.
 • Studii ale mecanismelor de captare celulară ale radiofarmaceuticelor: găsirea celor mai bune molecule pentru marcarea radioizotopică.
 • Cercetări privind sinteza şi utilizarea, în studii in vitro şi in vivo, a unor noi radiotrasori pentru tehnicile SPECT şi PET în combinaţie cu imagistica CT şi IRM.
 • Studii de imagistică combinată structurală şi functională, in vitro si in vivo, privind diagnosticul şi urmărirea evolutivă a unor neoplazii.
 • Dezvoltarea unui soft IT de supraveghere şi alerta epidemiologică a profilului de sensibilitate bacteriană în cazul infecţiilor intraspitaliceşti, util în prevenţia dezvoltării multidrogrezistenţei şi realizarea, în final, a unor „hărţi” de distribuţie geografică a nivelului de sensibilitate microbiană la antibiotice.
 • Implicare în domeniul cercetării imagistice al telemedicinii şi sectorului TIC în contextul faptului că software TIC au aplicatibilitate în îmbunătăţirea stării de sănătate a pacienţilor şi prevenirea anumitor patologii.
 • Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor de e-sănătate printr-o abordare participativă a pacienţilor (responsabilizarea patienţilor în managementul propriei stări de sănătate)
 • Aplicaţie pentru telemonitorizarea pacienţilor: ataşarea unor senzori wireless care să transmită on-line valori ale parametrilor de sănătate ai pacientului. Este o aplicaţie web la care medicul se poate conecta oricând şi de oriunde pentru a analiza evoluţia stării de sănătate a pacientului.
 • Sistem integrat de asistare pentru comunicare şi telemonitorizare destinat persoanelor cu handicap neurolocomotor sever. Aplicaţia implementează un sistem de comunicare bidirecţională cu pacienţii care şi-au pierdut capacitatea de a vorbi în urma unui accident neurolocomotor. Dialogul se construieşte prin intermediul tehnologiei cuvintelor/caracterelor cheie: pacientului i se prezintă, în succesiune, cuvinte cheie sau caractere alfanumerice, iar acesta selectează pe cel dorit, folosind un comutator mecanic sau direcţionand corespunzător privirea.