Proiecte prezente

Clusterul IMAGO-MOL deruleaza, incepand cu data de 14 mai 2014, proiectul “Consolidarea institutionala si cresterea vizibilitatii Clusterului Regional Inovativ de Imagistica Moleculara si Structurala Nord-Est, cadru-suport pentru cresterea capacitatii de Cercetare Dezvoltare Inovare a membrilor si a competitivitatii IMM-urilor in domeniu din Romania – IMAGO MOL”, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management a Programului Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice”.

Valoarea totala a proiectului este de 2.648.202 lei, din care asistenta financiara nerambursabila in valoare de 2.295.238 lei.
Proiectul se implementeaza in localitatile Iasi si Piatra-Neamt, pe o durata de 18 luni.

Obiectivul general
• Cresterea competitivitatii furnizorilor de servicii in domeniul imagisticii medicale prin specializare inteligenta in domeniul biomedical

Obiective specifice
• Dezvoltarea clusterului IMAGO-MOL prin intarirea capacitatii institutionale a Clusterului IMAGO MOL, in vederea atragerii de noi membri si intensificarea cooperarii intre acestia in activitati de cercetare-dezvoltare-inovare
• Cresterea nivelului de pregatire si a competentelor specifice la nivelul managementului IMM-urilor membre si al angajatilor, in vederea cresterii gradului de inovare la nivelul firmelor membre
• Cresterea vizibilitatii clusterului prin dezvoltarea si implementare de activitati de promovare si branding
• Intensificarea cooperarii nationale si internationale in domeniul CDI la nivelul clusterului si a membrilor IMAGO MOL

Tema de cercetare aleasa, Imbunatatirea procesului medical diagnostico-terapeutic prin folosirea unui sistem integrat de management al datelor clinico-paraclinice, este complexa si implica colaborarea stransa intre membrii clusterului din diverse arii de expertiza: medici din diferite specializari, ingineri IT, specialisti in procesarea semnalelor, specialisti in culegerea si citirea datelor de imagistica medicala.
Aceasta tema de cercetare va fi dezvoltata si implementata la toti partenerii cu profil medical sau conex din cadrul clusterului, urmand ca baza de date sa se largeasca si sa cuprinda principalele institutii medicale din Regiunea Nord Est si din alte regiuni.

De asemenea, va fi dezvoltata si aplicatia Surgery Assist, care va contribui la imbunatatirea tratamentului chirurgical al unor leziuni tisulare identificate imagistic prin metode structurale si functionale, prin accesul automat al chirurgului la imaginile achizitionate anterior, chiar in sala de operatie.

Beneficiari directi:
• Medici utilizatori ai echipamentelor de imagistica din regiune
• IMM-uri din domeniul medical implicate in realizarea si implementarea sistemului
• IMM-uri in domeniul IT implicate in realizarea sistemului
• Studenti, doctoranzi si rezidenti care efectueaza pregatire in domeniul imagisticii medicale in spitalele implicate

Beneficiar final: totalitatea pacientilor ce beneficiaza de serviciile medicale din Regiunea Nord- Est.

In vederea derularii cu succes a activitatilor de management, promovare, formare si consultanta, prin proiect s-a infiintat si Punctul Regional de Contact IMAGO MOL – ADR Nord-Est.

Detalii suplimentare puteti obtine de la:

Georgeta Smadu
Director Executiv al Comitetului de Implementare a Proiectului
ADR Nord-Est
Tel. 0233 218 071; Fax 0233 218 072
e-mail: gsmadu@adrnordest.ro

Conf dr. Vasile Fotea
Presedinte al Clusterului IMAGO-MOL

Sediul clusterului: Iasi, U.M.F.”Gr.T.Popa”,
Str. Universitătii nr.16, Iasi, corp A1, parter
Tel/Fax: + 40 232 266831
E-mail : imago.mol@gmail.com ; vfotea@gmail.com;
Alina Capitanu
Coordonator al Punctului de Contact Regional IMAGO MOL – ADR Nord-Est
Piatra-Neamt, str. Lt. Draghescu nr.9
Tel./fax : 0233 225612
E -mail: imago.mol@gmail.com; acapitanu@adrnordest.ro
www.imago-mol.ro; www.adrnordest.ro
Prof.dr. Cipriana Stefanescu
Presedinte Comitet Stiintific Cluster IMAGO-MOL
Responsabil stiintific al proiectului
Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi
E-mail : cipriana.stefanescu@yahoo.com
Lucian Nita
Responsabil tehnic al proiectului
Manager proiect SC ROMSOFT SRL
E-mail : luc@rms.ro