Proiecte prezente

Cresterea excelentei Clusterului IMAGO-MOL prin dezvoltarea documentelor de planificare strategica CDI CEX – IMAG

Clusterul Regional Inovativ de Imagistica Moleculara si Structurala Nord-Est IMAGO-MOL implementeaza, incepand cu data de 1 iulie 2018, proiectul „Cresterea excelentei Clusterului IMAGO-MOL prin dezvoltarea documentelor de planificare strategica CDI” (CEX – IMAG), finantat de catre Ministrul Cercetarii si Inovarii prin Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDI III).

Valoarea totala a proiectului (PN-III-P2-2.1-CLS-2017-0047/12CLS/2018) este de 420.250 lei, din care asistenta financiara nerambursabila in valoare de 350.000 lei.

Scopul proiectului CEX-IMAG este de crestere a excelentei si productivitatii stiintifice aplicative a Clusterului IMAGO-MOL, prin dezvoltarea documentelor strategice de planificare CDI in vederea asigurarii continuitatii si cresterii capacitatii operationale a Clusterului IMAGO-MOL intr-un domeniu deosebit de important pentru sanatate – imagistica medicala, in corelare cu domeniul IT si biotehnologiile.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Dezvoltarea capacitatii institutionale a Clusterului IMAGO MOL prin elaborarea Agendei Strategice CDI a Clusterului IMAGO-MOL in vederea atragerii de noi membri si intensificarea cooperarii intre acestia in activitati de cercetare-dezvoltare-inovare;
  • Cresterea capacitatii operationale a Clusterului IMAGO MOL prin elaborarea Planului de implementare aferent Agendei Strategice IMAGO – MOL, contribuind la o mai buna cunoastere si exploatare a potentialului stiintific si de cercetare  al membrilor Clusterului IMAGO-MOL;
  • Intensificarea cooperarii nationale si internationale in domeniul CDI la nivelul Clusterului si al membrilor IMAGO-MOL prin dezvoltarea de parteneriate cu clustere, poli de cercetare, in domeniul medical si conex, conducand la cresterea capacitatii de inovare a membrilor sai.

In cadrul proiectului vor fi realizate in parteneriat, cu sprijinul membrilor Grupului de Lucru, trei documente programatice importante – Agenda strategica CDI a Clusterului IMAGO-MOL, Planul de implementare si Strategia de extindere si internationalizare, in concordanta cu necesitatile si obiectivele comune ale membrilor  IMAGO-MOL si ale actorilor cheie in domeniul sanatatii.

Planul de Implementare al Clusterului IMAGO-MOL va contine un portofoliu de proiecte prioritare in domeniul sanatatii in Regiunea Nord-Est si vor fi organizate seminarii de generare proiecte care vor avea ca rezultat elaborarea de fise de proiecte in corelare cu sursele de finantare disponibile.

In perioada 1 iulie 2018 – 31 decembrie 2018 se desfasoara activitatile aferente primei etape a proiectului dedicata Elaborarii Agendei Strategice de Cercetare Dezvoltare Inovare:

  • Activitatea 1.1 Constituirea Grupului de lucru pentru Agenda strategica CDI a a Clusterului IMAGO-MOL
  • Activitatea 1.2 Organizarea de sesiuni de lucru si webinarii
  • Activitatea 1.3 Chestionar – analiza surselor
  • Activitatea 1.4 Procesare chestionar
  • Activitatea 1.5 Sesiune mentorat
  • Activitatea 1.6 Elaborarea agendei strategice de cercetare – dezvoltare – inovare a Clusterului IMAGO-MOL

Detalii suplimentare puteti obtine de la:

Alina Căpitanu

Director de proiect – Cluster IMAGO MOL

Sef Birou Planificare Programare – ADR Nord-Est

Tel. 0758 658 863; Fax 0233 218 072

E -mail: imago.mol@gmail.com; acapitanu@adrnordest.ro

www.imago-mol.ro ; www.adrnordest.ro

Prof.dr. Cipriana Stefănescu

Preşedinte Comitet Stiinţific Cluster IMAGO-MOL

Coordonator ştiinţific al proiectului

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi

E-mail : cipriana.stefanescu@yahoo.com

Sef lucrari dr Vasile Fotea

Presedinte al Clusterului IMAGO-MOL

Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr.T.Popa”Iași

E-mail : vfotea@gmail.com

Prof Dr. Danisia Haba

Consultant stiintific

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi

E :mail : danihaba@yahoo.com

Carmen Mihai

Manager de inovare

Cluster IMAGO-MOL

E-mail: cluster.imago.mol@gmail.com