A treia întâlnire a Grupului de Lucru pentru monitorizarea și revizuirea documentelor strategice ale Clusterului IMAGO-MOL s-a desfășurat pe 7 noiembrie, la Universitatea de Științe ale Vieții “Ion Ionescu de la Brad” Iași.

Au fost astfel revizuite misiunea, viziunea și direcțiile strategice ale Clusterului, în acord cu acțiunile sale în ariile sănătății digitale și a medicinei personalizate/de precizie. De asemenea, a fost revizuit portofoliul de proiecte pentru perioada 2021 – 2027.

Evenimentul face parte din seria activităților de exploatare a clusterului din cadrul proiectului MEDIMAG-IA, Centrul Regional de Excelență pentru Diagnostic Personalizat și Inteligență Artificială în Medicină și Imagistică (MEDIMAG-IA), cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, cod SMIS 2014+ 152740.