Proiectul Centrul Regional de Excelență pentru Diagnostic Personalizat și Inteligență Artificială în Medicină și Imagistică (MEDIMAG-IA) se desfășoară în perioada 13 octombrie 2022 – 31 decembrie 2023.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, cod SMIS 2014+ 152740.

Valoarea proiectului este de 7.201.405,28 lei, din care finanțare nerambursabilă 4.669.367,98 lei.

 

Obiectivele proiectului sunt:

 • dezvoltarea capacității de cercetare-dezvoltare-inovare a clusterului și membrilor, prin înființarea și exploatarea unui centru de cercetări translaționale, diagnostic personalizat și Inteligență Artificială pentru boli oncologice si endocrinometabolice,
 • creșterea competitivității economice a clusterului și membrilor prin diagnosticarea capacitaților de inovare, identificarea măsurilor de fructificare a avantajelor competitive cartografiate și dezvoltarea de produse inovative în corelare cu analiza lanțului valoric în domeniul medicinei personalizate,
 • intensificarea colaborării și transferului de cunoștințe, precum și promovarea clusterului în vederea creșterii vizibilității internaționale și atragerii de noi membri.

Proiectul urmărește atingerea următoarelor rezultate:

 • achiziția și instalarea unei instalații de tip SPECT-CT cu echipamente conexe, precum și a unui număr de 8 echipamente IT&C, completate de angajarea a 4 noi cercetători,
 • organizarea a cel puțin 3 seminarii de generare proiecte la nivelul regiunii Nord-Est care să conducă la conturarea a 5 fișe de propuneri de proiecte,
 • generarea unei analize a lanțului de valoare în domeniul medicinei personalizate și a 3 analize de competențe pentru IMM-urile membre ale clusterului,
 • obținerea medaliei de aur ESCA pentru cluster,
 • monitorizarea și revizuirea documentelor de planificare strategică ale clusterului, completate de o campanie de extindere regională,
 • susținerea a minim 3 IMM-uri în participarea la conferințe internaționale de profil,
 • organizarea unei misiuni Cluster2Cluster fizice și a uneia virtuale,
 • organizarea a 4 sesiuni de formare în domeniul Inteligenței Artificiale în medicină,
 • organizarea unui hackaton și a unei conferințe medtech.

 

Date de contact: prof.univ. dr. Cipriana Ștefănescu, manager de proiect, președinte Consiliul Științific al Clusterului IMAGO-MOL, office@imago-mol.ro, https://www.imago-mol.ro.