Clusterul Regional Inovativ de Imagistica Moleculara si Structurala Nord-Est IMAGO-MOL a implementat, incepand cu data de 1 iulie 2018, proiectul „Cresterea excelentei Clusterului IMAGO-MOL prin dezvoltarea documentelor de planificare strategica CDI” (CEX – IMAG), finantat de catre UEFISCDI – Program 2  – Creșterea competitivității economiei românești prin CDI – Subprogram 2.1 – Organizare și dezvoltare cluster – Cluster Inovativ.

Valoarea totala a proiectului (PN-III-P2-2.1-CLS-2017-0047/12CLS/2018) este de 420.250 lei, din care asistenta financiara nerambursabila in valoare de 350.000 lei.

Scopul proiectului CEX-IMAG este de crestere a excelentei si productivitatii stiintifice aplicative a Clusterului IMAGO-MOL, prin dezvoltarea documentelor strategice de planificare CDI in vederea asigurarii continuitatii si cresterii capacitatii operationale a Clusterului IMAGO-MOL intr-un domeniu deosebit de important pentru sanatate – imagistica medicala, in corelare cu domeniul IT si biotehnologiile.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Dezvoltarea capacitatii institutionale a Clusterului IMAGO MOL prin elaborarea Agendei Strategice CDI a Clusterului IMAGO-MOL in vederea atragerii de noi membri si intensificarea cooperarii intre acestia in activitati de cercetare-dezvoltare-inovare;
 • Cresterea capacitatii operationale a Clusterului IMAGO-MOL prin elaborarea Planului de implementare aferent Agendei Strategice IMAGO – MOL, contribuind la o mai buna cunoastere si exploatare a potentialului stiintific si de cercetare  al membrilor Clusterului IMAGO-MOL;
 • Intensificarea cooperarii nationale si internationale in domeniul CDI la nivelul Clusterului si al membrilor IMAGO-MOL prin dezvoltarea de parteneriate cu clustere, poli de cercetare, in domeniul medical si conex, conducand la cresterea capacitatii de inovare a membrilor sai.

In cadrul proiectului vor fi realizate in parteneriat, cu sprijinul membrilor Grupului de Lucru, trei documente programatice importante – Agenda strategica CDI a Clusterului IMAGO-MOL, Planul de implementare si Strategia de extindere si internationalizare, in concordanta cu necesitatile si obiectivele comune ale membrilor  IMAGO-MOL si ale actorilor cheie in domeniul sanatatii.

Planul de Implementare al Clusterului IMAGO-MOL va contine un portofoliu de proiecte prioritare in domeniul sanatatii in Regiunea Nord-Est si vor fi organizate seminarii de generare proiecte care vor avea ca rezultat elaborarea de fise de proiecte in corelare cu sursele de finantare disponibile.

In perioada 1 iulie 2018 – 31 decembrie 2018 au fost implementate activitatile aferente primei etape a proiectului dedicata Elaborarii Agendei Strategice de Cercetare Dezvoltare Inovare:

 • Activitatea 1.1 Constituirea Grupului de lucru pentru Agenda strategica CDI a Clusterului IMAGO-MOL
 • Activitatea 1.2 Organizarea de sesiuni de lucru si webinarii
 • Activitatea 1.3 Chestionar – analiza surselor
 • Activitatea 1.4 Procesare chestionar
 • Activitatea 1.5 Sesiune mentorat
 • Activitatea 1.6 Elaborarea agendei strategice de cercetare – dezvoltare – inovare a Clusterului IMAGO-MOL

In vederea atingerii obiectivelor stabilite pentru anul 2018, au fost organizate urmatoarele evenimente:

Rezultatele aferente implementarii primei etapei a proiectului sunt:

 • 1 grup de lucru privind elaborarea Agendei Strategice IMAGO-MOL infiintat cu ocazia Conferintei de lansare a proiectului “Cresterea excelentei Clusterului IMAGO-MOL prin dezvoltarea documentelor de planificare strategica CDI” (CEX – IMAG) din 4 iulie 2018
 • 2 sesiuni de lucru ale Grupului de lucru pentru Agenda Strategica derulate pe 27 septembrie 2018 si 1 noiembrie 2018
 • 1 webinar derulat in data de 29 noiembrie 2019
 • 1 chestionar realizat si transmis spre completare catre membrii Grupului de Lucru`
 • 1 raport cu procesarea raspunsurilor la chestionare
 • 1 sesiune de mentorat desfasurata la Clusterul Pharmapolis Debrecen in perioada 20-22.11.2018
 • 1 Agenda Strategica CDI IMAGO-MOL elaborata

 

In perioada 3 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019 s-au desfasurat activitatile aferente celei de-a doua etape a proiectului, dedicata Elaborarii Planului de Implementare aferent Agendei Strategice de Cercetare Dezvoltare Inovare:

 • Activitatea 2.1 Identificarea ideilor de proiecte/teme de cercetare si inovare aferente implementarii Directiilor strategice de actiune ale Clusterului IMAGO-MOL
 • Activitatea 2.2 Realizarea unui studiu de piata privind directiile strategice de actiune si temele de cercetare inovare propuse
 • Activitatea 2.3 Realizarea unui catalog al surselor de finantare disponibile
 • Activitatea 2.4 Organizarea de sesiuni de generare proiecte
 • Activitatea 2.5 Dezvoltarea de fise de proiect
 • Activitatea 2.6 Organizarea de sesiuni de lucru si webinarii
 • Activitatea 2.7 Organizarea unei sesiuni de mentorat C2C outward
 • Activitatea 2.8 Colaborare cu firma de consultanta in domeniul inovarii – benchmarking ESCA – eticheta argint
 • Activitatea 2.9 Redactarea Planului de implementare aferent Agendei Strategice IMAGO – MOL

In vederea atingerii obiectivelor stabilite pentru anul 2019, au fost realizate urmatoarele evenimente:

Va invitam sa consultati Catalogul de surse de finantare, noiembrie 2019

Rezultatele aferente implementarii celei de-a doua etape a proiectului sunt:

 • 1 raport teme de cercetare elaborat
 • 1 studiu dezvoltare sector imagistica și conex în Regiunea Nord-Est
 • 1 catalog surse de finantare realizat si transmis membrilor Grupului de Lucru
 • 2 sesiuni de generare de proiecte  organizate pe 5-6 martie 2019 si 26 septembrie 2019
 • 5 fise de proiect:
  1. Studii translationale pentru corelarea imagisticii PET si a markerilor biochimici si evaluarea unei posibile terapii preventive inainte de instalarea ireversibila a bolii Alzheimer(AD)
  2. Centrul Regional de Excelenta in Imagistica endocrina personalizata si teragnostica
  3. Platforma de Big Medical Data pentru analiza incidentei cancerului primar si secundar dupa accidentul nuclear Cernobil si utilizarea Inteligentei Artificiale pentru predictia si imbunatatirea calitatii vietii pacientilor oncologici
  4. Proiect pilot inovativ pentru implementarea unei strategii de preventie bazata pe dovezi in domeniul combaterii rezistentei antimicrobiene la populatia pediatrica din regiunea Nord-Est
  5. Sistem regional de teleAVC
 • 2 webinarii organizate pe 22 februarie 2019 si  9 iunie 2019
 • 1 sesiune de lucru a Grupului de Lucru pentru Agenda Strategica organizata pe 22 mai 2019
 •  1 sesiune de mentorat outward Cluster to Cluster organizata in perioada  20 – 22 noiembrie 2019 la sediul din Lyon al Clusterului Canceropole Lyon Auvergne Rhone-Alpes
 • 1 eticheta de argint obtinuta in urma auditului ESCA din octombrie 2019
 • 1 Plan de Implementare aferent Agendei Strategice IMAGO-MOL

In perioada 3 ianuarie  – 31 august 2020 s-au desfasurat activitatile aferente celei de-a treia etape a proiectului, dedicata Elaborarii Strategiei de extindere a Clusterului IMAGO-MOL pe pietele interne si de patrundere pe pietele externe:

 • Activitatea 3.1 Realizarea unei banci de date cu oferta de produse/ tehnologii/ servicii;
 • Activitatea 3.2 Organizarea unei campanii regionale de extindere a Clusterului IMAGO-MOL in vederea atragerii de noi membri;
 • Activitatea 3.3 Identificarea de clustere/poli de cercetare/ retele de imagistica medicala si in domenii conexe: Medicina/ IT/biotehnologie si a temelor de cercetare/proiectelor de interes comun;
 • Activitatea 3.4 Dezvoltarea de acorduri de parteneriat cu clusterele identificate interesate;
 • Activitatea 3.5 Dezvoltarea de proiecte in parteneriat cu clusterele identificate;
 • Activitatea 3.6 Organizarea unei conferinte stiintifice in vederea prezentarii Agendei Strategice IMAGO-MOL si a Planului de Implementare aferent;
 • Activitatea 3. 7 Publicarea unui articol intr-o revista interdisciplinara BDI/ISI si intr-o revista BDI/ISI tip review;
 • Activitatea 3.8 Redactarea Strategiei de extindere si internationalizare a Clusterului IMAGO-MOL.

Rezultatele aferente implementarii celei de-a treia etape a proiectului sunt:

 • 1 banca de date  cu privire la oferta de produse/servicii/tehnologii a membrilor
 • 1 campanie regionala de extindere avand rezultat atragerea a 6 noi membri
 • 1 raport clustere/poli de cercetare intocmit
 • 1 acord de parteneriat incheiat parteneriat cu Institute for Nuclear Research  Hungarian Academy of Science (Atomki) din Debrecen, Ungaria, membru fondator al Clusterului Pharmapolis
 • Proiectul Smart Health Cluster Value Chain for supporting Healthy LifeStyle and improving Patient Care SmartHealth4Care, depus in aprilie 2020, in cadrul apelului HORIZON 2020 INNOSUP 01- 2018-2020 Cluster facilitated projects for new industrial value chains, apel 2020
 • 1 conferinta stiintifica virtuala „Inteligenta artificiala: aplicatii si implicatii in beneficiul medicinii personalizate”, organizata pe 19 august 2020
 • 2 articole publicate:
  • USMED and Surgery Assist: IMAGO MOL Cluster Biomedical Solutions to Improve Patient Imaging Availability and Noninvasive Diagnosis, publicat in Proceedings of the IEEE
  • Nephrotoxicity/renal failure after therapy with 90Yttrium- and 177Lutetium-radiolabeled somatostatin analogs in different types of neuroendocrine tumors: a systematic review, publicat in Nuclear Medicine Communication Journal
 • 1 Strategie de extindere si internationalizare a Clusterului IMAGO-MOL realizata

Detalii suplimentare puteti obtine de la:

Alina Capitanu
Director de proiect – Cluster IMAGO MOL
Sef Birou Proiecte Externe – ADR Nord-Est
E -mail: imago.mol@gmail.comacapitanu@adrnordest.ro
www.imago-mol.ro ; www.adrnordest.ro

Prof.dr. Cipriana Stefanescu
Preşedinte Comitet Stiintific Cluster IMAGO-MOL
Coordonator stiintific al proiectului
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi
E-mail : cipriana.stefanescu@yahoo.com

Sef lucrari dr Vasile Fotea
Presedinte al Clusterului IMAGO-MOL
Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr.T.Popa”Iași
E-mail : vfotea@gmail.com

Prof. Dr. Danisia Haba
Consultant stiintific
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi
E-mail : danihaba@yahoo.com

Carmen Mihai
Manager de inovare
Cluster IMAGO-MOL
E-mail: cluster.imago.mol@gmail.com