Grupul de lucru consultativ în domeniul strategiei locale de sănătate s-a reunit joi, 27 aprilie 2023, la Casa Universitarilor din Iași pentru cea de-a treia ședință lucrativă, cu scopul de a analiza și dezvolta propunerile de proiecte ce vor fi incluse în secțiunea dedicată sănătății din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Iași.

De asemenea, au fost prezentate propunerile dezvoltate în cadrul IASI SMART HEALTH CITY HACKATHON care a avut loc în data de 25 martie și s-a discutat despre identificarea altor inițiative locale în domeniu, pentru integrarea lor în platforma proiectului care se va lansa în această primăvară!

Nu în ultimul rând, a existat o dezbatere cu privire la sursele de finanțare pentru ideile de proiecte propuse și despre bugetul necesar pentru implementarea acestor idei și găsirea unor furnizori potriviți care să răspundă nevoilor identificate de membrii GLC la nivelul municipiului Iași.

Grupul de lucru consultativ a fost înființat în cadrul proiectului IAȘI – SMART HEALTH CITY, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod SIPOCA 981/cod MySMIS 151401 și are drept scop identificarea nevoilor și a inițiativelor locale cu aplicabilitate în domeniul sănătății.