In contextul in care Clusterul IMAGO-MOL este activ in cadrul Platformei Europene pentru Specializare Inteligenta in domeniul Medicinii Personalizate (S3P4PM), in  care regiunea Nord-Est este membru, prin intermediul  Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, pe data de 11 februarie 2021 s-a derulat o intalnire dedicata formarii consortiului european pentru tema propusa.

Clusterul IMAGO-MOL propune dezvoltarea unei platforme inter-regionale de cercetare translationala în domeniul radiofarmaceuticii, pentru sinteza si caracterizarea unor noi trasori radioactivi, in perspectiva medicinei personalizate, idee de proiect prezentata cu ocazia intalnirilor anterioare de lucru din cadrul parteneriatului S3P4PM.

Intalnirea a reunit reprezentanti ai ClustER Health din Regiunea Emilia Romagna (Italia) si ai Institutului Jozef Stefan si ai Centrului Universitar Clinic pentru Medicina Nucleara din Ljubljana (Slovenia). Clusterul IMAGO-MOL a invitat reprezentanti ai Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei si ai Institutului de Chimie Macromoleculara „Petru Poni”, parteneri esentiali in dezvoltarea unui proiect colaborativ in vederea producerii de radiofarmaceutice.

Clusterul IMAGO-MOL a prezentat oportunitatile de a dezvolta un proiect colaborativ in domeniul radiofarmaceuticii care ar putea fi depus in cadrul viitoarelor apeluri deschise in cadrul Programului Orizont Europa sau Initiativei Inter-regionale de Inovare.