Pe 25 septembrie, s-a desfășurat webinarul „Direcții de cercetare în diagnosticul personalizat utilizând imagistica medicală și tehnologii de inteligență artificială”, cu o agendă care s-a axat în principal pe provocările pe care le prezintă dezvoltarea de algoritmi în imagistica funcțională și structurală, dar și importanța datelor de input (calitate și armonizare).

Lectorii noștri și-au prezentat experiența atât din zona cercetare-academică, cât și de spin-off sau start-up!

Discuțiile s-au purtat în zona de “explainability” și “trustfulness”.

Mulțumiri membrilor noștri implicați în eveniment  SenticLab, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Rayscape.

Evenimentul face parte din proiectul MEDIMAG-IA (Centrul Regional de Excelență pentru Diagnostic Personalizat și Inteligență Artificială în Medicină și Imagistică), proiect cofinanțat din Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea: Cod apel: POC/975/1/1 – Mari infrastructuri de CD – apel 3 – 2021, cod SMIS2014+ 152740, al cărui beneficiar este Clusterul Imago-Mol.