• Cercetări retro-prospective de imagistică structurală şi funcţională pentru diagnosticul precoce al modificărilor degenerative cerebro-medulare şi AVC.
  • Studii ale mecanismelor de captare celulară ale radiofarmaceuticelor: găsirea celor mai bune molecule pentru marcarea radioizotopică.
  • Cercetări privind sinteza şi utilizarea, în studii in vitro şi in vivo, a unor noi radiotrasori pentru tehnicile SPECT şi PET în combinaţie cu imagistica CT şi IRM.
  • Studii de imagistică combinată structurală şi functională, in vitro si in vivo, privind diagnosticul şi urmărirea evolutivă a unor neoplazii.
  • Dezvoltarea unui soft IT de supraveghere şi alerta epidemiologică a profilului de sensibilitate bacteriană în cazul infecţiilor intraspitaliceşti, util în prevenţia dezvoltării multidrogrezistenţei şi realizarea, în final, a unor „hărţi” de distribuţie geografică a nivelului de sensibilitate microbiană la antibiotice.
  • Implicare în domeniul cercetării imagistice al telemedicinii şi sectorului TIC în contextul faptului că software TIC au aplicatibilitate în îmbunătăţirea stării de sănătate a pacienţilor şi prevenirea anumitor patologii.
  • Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor de e-sănătate printr-o abordare participativă a pacienţilor (responsabilizarea patienţilor în managementul propriei stări de sănătate)
  • Aplicaţie pentru telemonitorizarea pacienţilor: ataşarea unor senzori wireless care să transmită on-line valori ale parametrilor de sănătate ai pacientului. Este o aplicaţie web la care medicul se poate conecta oricând şi de oriunde pentru a analiza evoluţia stării de sănătate a pacientului.
  • Sistem integrat de asistare pentru comunicare şi telemonitorizare destinat persoanelor cu handicap neurolocomotor sever. Aplicaţia implementează un sistem de comunicare bidirecţională cu pacienţii care şi-au pierdut capacitatea de a vorbi în urma unui accident neurolocomotor. Dialogul se construieşte prin intermediul tehnologiei cuvintelor/caracterelor cheie: pacientului i se prezintă, în succesiune, cuvinte cheie sau caractere alfanumerice, iar acesta selectează pe cel dorit, folosind un comutator mecanic sau direcţionand corespunzător privirea.