Agenda Strategica si Planul de Implementare al Clusterului IMAGO-MOL 2019 – 2025

Aceste documente a fost realizate in parteneriat cu membrii Grupului de Lucru IMAGO-MOL, in cadrul proiectului „Cresterea excelentei Clusterului IMAGO-MOL prin dezvoltarea documentelor de planificare strategica CDI” (CEX – IMAG), finantat de catre UEFISCDI – Program 2  – Creșterea competitivitatii economiei romanesti prin CDI – Subprogram 2.1 – Organizare și dezvoltare cluster – Cluster Inovativ, derulat in perioada 2018 – 2020.

[document PDF]

 

 

Studiu de piata al sectorului de sanatate si imagistica medicala in Regiunea Nord-Est

Prezentul studiu își propune realizarea unei viziuni de ansamblu cât și a unei analize detaliate asupra sectorului sănătății în România.

Pe lângă impactul global asupra indicatorilor stării de sănătate pe care îi vom prezenta ulterior, al căror nivel este expresia combinată a determinanților din interiorul și din afara sectorului de sănătate, performanța sistemului de sănătate poate fi apreciată și prin dimensiunile sale directe:
• capacitatea de a răspunde nevoilor beneficiarului (responsivitate),
• echitate şi protecție financiară
• eficiență și sustenabilitate

[document PDF]

 

 

Pliant Cluster IMAGO-MOL

[document PDF]

 

 

 

 

 

 

Brosura de prezentare Cluster IMAGO-MOL

Brosura de prezentare a Clusterului IMAGO-MOL, realizata in cadrul proiectului “Consolidarea institutionala si cresterea vizibilitatii Clusterului Regional Inovativ de Imagistica Moleculara si Structurala Nord-Est, cadru-suport pentru cresterea capacitatii de Cercetare Dezvoltare Inovare a membrilor si a competitivitatii IMM-urilor in domeniu din Romania – IMAGO MOL”

[document PDF]

 

 

 

Prezentari Conferinta AMI 4 Europe

[documente PDF]