Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară şi Structurală Nord-Est (IMAGO-MOL)singurul cluster de imagistică medicală din România si din Uniunea Europeană, este o entitate non-guvernamentală, non-profit, care are drept obiectiv sprijinirea creşterii competitivităţii ştiinţifice a membrilor săi, precum şi a competitivităţii Regiunii Nord-Est în domeniul imagisticii medicale, prin dezvoltarea unui cadru de cooperare bazat pe diversificarea şi optimizarea serviciilor din acest domeniu.

Clusterul a fost înfiinţat în anul 2012, în cadrul proiectului Imagistica medicală avansată, interdisciplinară şi integrată prin crearea unei Reţele de Clustere Regionale şi Strategii de Dezvoltare la nivel european ” (AMI-4Europe), finanţat de Comisia Europeană prin Programul Cadru 7 – Regiuni ale Cunoaşterii, prin decizia comună şi contribuţia membrilor săi fondatori – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi, ADR Nord-Est, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi, Romsoft SRL Iaşi şi Institutul Regional de Oncologie Iaşi, în scopul unei mai bune colaborări în utilizarea inovativă a Imagisticii Medicale şi realizarea de servicii medicale de calitate.

Ulterior, au aderat la cluster, ca membri asociati: Consiliul Judeţean Iaşi, Parcul Ştiinţific şi Tehnologic TEHNOPOLIS, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Spitalul Clinic de Urgenţă “Prof. Dr. N. Oblu”, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iaşi, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf Ioan cel Nou” Suceava,  Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi, Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Elena Doamna din Iasi, Providenţa – Spital şi Policlinica, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Arhiescopia Iaşilor, Academia Romana- Filiala Iasi, Primaria Municipiului Iasi, Asociatia Umanitara Codrin „Ocrotiti copiii ce vor ramane doar copii”, Asociatia Create Change  şi 20 IMM-uri din domeniul TIC, sănătate, consultanţă – Clinica de Diagnostic Phoenix SRL, Centrul Medical Micromedica SRL, Scan Expert SRL, Optim Diagnostic SRL, Tissuegnostics Romania SRL, Coramed SRL, Shopfit Online SRL, Clinica Sf. Lucia SRL, Acces Investments SRL, Medimagis SRL, Cromatec SRL, Pixel Data SRL, Centrul de Oncologie Euroclinic SRL (VICTORIA HOSPITAL), Intelelectro SRL, Atelierul de Idei – TrainIC, Sincromed (ITR SINCRO SRL), Mindfully Technologies (XVISION) SRL, Strongbytes SRL, Gamagim SRL, Thinslices Development SRL.

Misiunea Clusterului IMAGO-MOL este de a sprijini creşterea competitivităţii ştiinţifice a membrilor clusterului, precum şi a competitivităţii Regiunii Nord Est în domeniul vizat, prin dezvoltarea unui cadru de cooperare bazat pe diversificarea şi optimizarea utilizării Imagisticii medicale în mod inovativ, cadru menit să amelioreze eficienţa, calitatea, productivitatea şi vizibilitatea acestor membri.

Obiectivele ştiinţifice ale Clusterului Regional Inovativ de Imagistică Moleculară şi Structurală Nord-Est (IMAGO-MOL) sunt următoarele:

  • Clusterul îşi propune să iniţieze şi să dezvolte studii medicale in vivo şi in vitro, fundamentale şi aplicative. Studiile vor urmări aspecte medicale fiziologice şi patologice prin metode de imagistică moleculară, funcţională (ex. scintigrafie) şi structurală, cu rezoluţie adecvată (CT cu raze X, RMN, ecografie etc.).
  • Clusterul îşi propune dezvoltarea unei platforme de imagistică medicală moleculară şi structurală competitivă în contextul imagisticii pe plan naţional şi internaţional.

Domenii de activitate:

  • Dezvoltarea unei platforme de furnizori/actori în domeniul imagisticii medicale moleculară şi structurală în Regiunea Nord-Est, ce include activităţi de cercetare şi studii medicale fundamentale şi aplicative care vor urmări aspecte medicale fiziologice şi patologice prin metode de imagistică moleculară.
  • Activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul imagisticii medicale şi transferului tehnologic, cu impact formativ în învăţământul universitar şi post-universitar, impact economic prin dezvoltarea unor IMM-uri şi impact practic în ameliorarea diagnosticului şi tratamentului unor boli.
  • Dezvoltarea de proiecte în parteneriat pentru obţinerea de fonduri nerambursabile necesare finanţării activităţilor de cercetare dezvoltare şi transferului tehnologic în domeniul imagisticii medicale.

Teme de cercetare

  • Cercetări retro-prospective de imagistică structurală şi funcţională pentru diagnosticul precoce al modificărilor degenerative cerebro-medulare şi AVC.
  • Cercetări privind sinteza şi utilizarea, în studii in vitro şi in vivo, a unor noi radiotrasori pentru tehnicile SPECT, PET-CT şi IRM.
  • Studii de imagistică combinată structurală şi funcţională, in vitro şi in vivo, privind diagnosticul şi urmărirea evolutivă a unor neoplazii.