Conferința de închidere a proiectului 𝗜𝗔𝗦̦𝗜 – 𝗦𝗠𝗔𝗥𝗧 𝗛𝗘𝗔𝗟𝗧𝗛 𝗖𝗜𝗧𝗬 a avut loc miercuri, 26 iulie 2023, în Sala „Vasile Pogor” din cadrul Primăriei Municipiului Iași, în prezența reprezentanților administrației publice locale, organizațiilor neguvernamentale, spitalelor și mediului academic ieșean, alături de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Prin implementarea activităților propuse în perioada de desfășurare a proiectului, au fost obținute următoarele rezultate:

 • întărirea rolului ONG-urilor și a partenerilor sociali în a se implica în constituirea, revizuirea și monitorizarea politicilor locale în domeniul sănătății, cu accent pe domeniul „smart health”, cu ajutorul Parteneriatului Local pentru Dezvoltare, prin:
  • crearea Grupului de Lucru Consultativ (GLC) în domeniul strategiei locale de sănătate, cu accent pe conceptul de Smart Health;
  • organizarea a 5 întâlniri de lucru ale grupului constituit ale GLC;
  • dezvoltarea a 2 două fișe de proiect incluse în lista lungă de proiecte ale Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Iasi si Zonei Metropolitane 2021 – 2030: Platformă integrată de interconectare cu furnizorii de servicii medicale la nivelul municipiului Iași, respectiv PACS (Sistem de Arhivare și de Comunicare a Imaginilor) municipal;
 • instruirea a 91 de reprezentanți din ONG-uri și parteneri sociali, la care se adaugă 16 reprezentanți ai autorităților si instituțiilor publice din municipiul Iași pe trei tematici în trei arii ale domeniului: „smart health”, „patient empowerment” și rolul comunităților locale în construirea politicilor locale;
 • dezvoltarea unui set de instrumente interactive de implicare a actorilor locali – instituții publice, parteneri sociali și ONG-uri, cetățeni – în domeniul smart health, incluzând:
  • 1 platformă interactivă – citizens.ro,
  • 1 catalog/raport digital cu inițiative organizaționale în domeniul digitalizării în sănătate,
  • colectarea a 15 inițiative cetățenești în domeniul digitalizării în sănătate,
  • 1 Hackathon „Iasi Smart Health City” la care au participat 80 de persoane, ocazie cu care echipele participante au dezvoltat idei de proiecte care să răspundă nevoilor propuse de către organizatorii și partenerii proiectului
Proiectul IASI – SMART HEALTH CITY a fost implementat în colaborare cu Primăria Municipiului Iași în baza unui Parteneriat pentru Dezvoltare Locală și cu sprijinul ADR Nord-Est, fiind cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 151401/ SIPOCA 981.