In perioada august – septembrie 2021, Clusterul IMAGO-MOL este in proces de actualizare a Agendei Strategice si a Planului de Implementare 2019-2025, in contextul perioadei de programare 2021-2027.

Aceste documente au fost elaborate in parteneriat cu Grupul de Lucru al Clusterului IMAGO-MOL, in perioada 2018 – 2019, in cadrul proiectului „Cresterea excelentei Clusterului IMAGO-MOL prin dezvoltarea documentelor de planificare strategica CDI” (CEX – IMAG), finantat de catre UEFISCDI – Program 2  – Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin CDI – Subprogram 2.1 – Organizare si dezvoltare cluster – Cluster Inovativ.

Membrii clusterului sunt invitati sa contribuie cu idei de proiecte care sa imbogateasca portofoliul de proiecte aferent planului de implementare, in perspectiva pregatirii pentru depunerea de propuneri si dezvoltarea consortiilor aferente, in viitoarele Programe Operationale 2021 – 2027, programul Horizon Europe sau alte programe europene.

Agenda Strategica si Planul de Implementare al Clusterului IMAGO-MOL pot fi consultate aici.