Pe data de 2 noiembrie 2021 s-a derulat in format online sedinta Adunarii Generale a Clusterului IMAGO-MOL.

In cadrul sedintei a fost aprobata participarea clusterului la competitia “Proiecte pentru clustere de inovare 2021” din cadrul Programului Operational Competitivitate, Axa prioritara 1, Actiunea: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD cu proiectul „Centrul Regional de Excelenta pentru diagnostic personalizat și Inteligenta Artificiala in Medicina și Imagistica”  MEDIMAG-IA. De asemenea, au fost aprobate cererile de aderare pentru Vrtuality Expert SRL, Skyer Medical Imaging SRL, Arkona Holding SRL, Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC).

A fost propusa si aprobata infiintarea Grupului de lucru Tineri cercetatori al Clusterului IMAGO-MOL (doctoranzi/postdoctoranzi/rezidenti/masteranzi) – IMAGO-MOL Cluster Young Researchers Working Group.

Au fost de asemenea prezentate activitatile derulate de cluster in perioada iunie – octombrie 2021.