La finalul lunii august 2020 s-a incheiat cea de-a treia si ultima etapa a implementarii proiectului CEX-IMAG, finantat de UEFISCDI – Program 2  – Creșterea competitivitatii economiei romanești prin CDI – Subprogram 2.1 – Organizare și dezvoltare cluster – Cluster Inovativ.

Scopul proiectului CEX-IMAG de crestere a excelentei si productivitatii stiintifice aplicative  a Clusterului IMAGO-MOL, prin dezvoltarea documentelor strategice de planificare CDI in vederea asigurarii continuitatii si cresterii capacitatii operationale a Clusterului IMAGO-MOL intr-un domeniu deosebit de important pentru sanatate – imagistica, in corelare cu domeniul IT si biotehnologiile, a fost atins prin organizarea cu succes a celor trei etape de implementarea si obtinerea rezultatelor prevazute.

Astfel, prima etapa destinata realizarii  Agendei Strategice CDI a Clusterului IMAGO-MOL a condus la obtinerea urmatoarele rezultate: 1 Grup de lucru IMAGO-MOL, 3 sesiuni de lucru si 2 webinarii, 1 raport privind domeniile de  interes, sursele si oportunitatile de inovare la nivelul membrilor Clusterului IMAGO-MOL, 1 sesiune Cluster2Cluster in cadrul Clusterului Pharmapolis, Ungaria, 1 Agenda Strategica CDI a Clusterului IMAGO-MOL realizata.

Cea de-a doua etapa destinate elaborarii Planului de implementare aferent Agendei Strategice a Clusterului IMAGO-MOL – 2019 s-a finalizat cu obtinerea urmatoarelor rezultate: 1 Raport cu teme CDI prioritare, 1 studiu de piata, 1 catalog al surselor de finantare CDI, 2 seminarii de generare proiecte, 5 fise de proiect, 2 sesiuni de lucru si 2 webinarii, 1 sesiune C2C derulata derulata in cadrul Clusterului Canceropole Rhone Alpes, 1 eticheta de argint ESCA si 1 Plan de implementare aferent Agendei Strategice IMAGO – MOL realizat.

Ultima etapa de implementare a proiectului a condus de asemenea la obtinerea urmatoarelor rezultate: 1 banca de date cu produse/tehnologii/ servicii CDI ale membrilor, 1 campanie regionala de extindere, 1 acord de parteneriat cu un cluster medical european, 1  proiect european CDI depus in cadrul Programului Horizon INNOSUP 2018 – 2020, 1 conferinta stiintifica virtuala „Inteligenta artificiala: aplicatii si implicatii in beneficiul medicinii personalizate”, 2 articole stiintifice publicate, 1 strategie de extindere si internationalizare realizata.

Din punct de vedere al impactului rezultatelor, proiectul a condus la:

  • cresterea capacitatii de inovare la nivelul membrilor, dobandita prin identificarea de teme de cercetare comune, concretizate in realizarea de fise de proiecte si aplicatii in parteneriat, interdisciplinare: sanatate, biotehnologii si IT&C;
  • realizarea in parteneriat a documentelor de planificare strategica, prin implicarea tuturor membrilor cheie din domeniul CDI (sector universitar, institute de cercetare, spitale, IMM-uri din domeniul medical si IT&C) si prin facilitarea procesului de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, in calitate de membru fondator;
  • promovarea membrilor clusterului in plan intern si extern prin participarea la misiuni C2C, sesiuni de matchmaking si brokeraje;
  • cresterea ecosistemului prin atragerea de noi membri (de la 27 de membri in 2018 la 40 de membri in august 2020);
  • cresterea vizibilitatii clusterului atat in plan intern cat si extern.