Primele cursuri de formare din cadrul proiectului IASI – SMART HEALTH CITY, co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, MySmis 151401, SIPOCA 981, au avut loc în perioada 23-24 septembrie, respectiv 29-30 septembrie, privind domeniul Smart Health.

Cele două grupe de aproximativ 25 cursanți fiecare au aprofundat domeniile principale ale inovării în domeniul Smart Health, cum ar fi smart health/e-health/digital health/mobile health, beneficiari și rolul lor: spitale/ pacienți, instrumente de implementare: telemedicina, aplicații mobile, aplicații de interconectare interspitale, spitale pacienti, pacienți- medici de familie/medici diferite specialități, pacienți- farmacii/laboratoare, au analizat exemple de bune practici și impactul economic al investițiilor în noi tehnologii medicale și smart health / smart city și, prin intermediul unor sesiuni interactive, au identificat schimbările majore pentru medici și pacienți în domeniul Smart Health, alături de principalele provocări ale domeniului.

În perioada următoare, se vor organiza și alte sesiuni de formare în domeniile Patient Empowerment (3-4, respectiv 11-12 noiembrie) și al Rolului comunităților în construirea politicilor publice locale (ianuarie 2023).

Aceste cursuri se adresează atât membrilor Clusterului IMAGO-MOL cât și reprezentanților asociațiilor non guvernamentale și partenerilor sociali (sindicate si patronate), asociațiilor profesionale ale medicilor și instituțiilor publice locale.

Pentru detalii legate de înscrierea la sesiunile viitoare, vă rugăm să ne contactați la telefon 0749 820 002, email: diana.plugaru@imago-mol.ro, persoană de contact: Diana Plugaru, coordonator formare.