Intensificarea activității și a domeniilor de interes ale Clusterului IMAGO-MOL din ultimii ani a fost recunoscută și la nivel internațional, prin obținerea cerificării GOLD pentru managementul de cluster, în urma unui proces extensiv de audit.

Această distincție a fost oferită de către ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis), după o analiză atentă a activităților desfășurate de clusterul nostru în ultimii doi ani.

Clusterul Imago-Mol a fost evaluat din mai multe perspective, pornind de la structura sa, modul de guvernare și cooperare, modalitățile de finanțare, direcțiile strategice și până la serviciile oferite membrilor, realizările și recunoașterea pe plan național și internațional.

Etapa de pregătire a dovezilor pentru toate activitățile desfășurate de cluster a fost un proces laborios, dar foarte interesant, prin care am putut să auto-evaluăm impactul pe care clusterul îl are în sistemul de sănătate local și regional și prin care am putut analiza modalitățile prin care am putea îmbunătăți calitatea și diversitatea serviciilor pe care le putem oferi membrilor noștri.