Pe data de 12 decembrie 2018, s-a derulat ultima intalnire a Grupului de Lucru pentru Agenda Strategica a Clusterului IMAGO-MOL din anul 2018, la sediul Cemex – Centrului Avansat de Cercetare-Dezvoltare in Medicina Experimentala, Universitatea de Medicina si Farmacie “Grigore T. Popa” din Iasi.

Doamna Alina Capitanu, director proiect CEX-IMAG, a prezentat proiectul Agendei Strategica a Clusterului IMAGO-MOL, pornind de la misiune, viziune si ajungand la directiile strategice. Documentul a fost construit pe baza contributiilor membrilor Grupului de lucru din cadrul intalnirilor si webinariilor derulate incepand cu 1 iulie 2018 si a analizei rezultatelor chestionarelor aplicate membrilor Grupului de Lucru.

Au fost dezbatute si agreate directiile strategice ale Clusterului IMAGO-MOL cu participantii, asa cum au fost actualizate conform propunerilor formulate in cadrul Grupului de Lucru din data 1 noiembrie 2018, urmand ca sa fie realizata forma finala a Agendei Strategice.

S-au prezentat cele 5 directii strategice propuse precum si activitatile subsecvente:

DS 1 – Dezvoltarea activitatilor de cercetare-dezvoltare-inovare prin realizarea de proiecte colaborative pe tematici de comun interes, cu generarea de produse si servicii marca proprie IMAGO-MOL

DS 2 – Intarirea capacitatii institutionale a Clusterului IMAGO MOL, prin cunoastere si networking intern, precum si prin atragerea de noi membri din mediul academic, furnizori de servicii medicale publici si privati, precum si din industria medicala si cea a noilor tehnologii

DS 3 – Cresterea nivelului de pregatire si a competentelor specifice la nivelul membrilor clusterului prin activitati de formare si schimb de experienta

DS 4 – Lobby si advocacy in domeniul politicilor destinate dezvoltarii sectorului de imagistica medicala si conex

DS 5 – Cresterea vizibilitatii clusterului prin dezvoltarea si implementarea de activitati de promovare si branding

Avand in vedere ca, incepand cu 1 ianuarie 2019, Romania a preluat Presedintia Consiliului UE pentru o perioda de 6 luni, Doamna Carmen Mihai, manager inovare, a realizat de o scurta prezentare a prioritatilor in domeniul sanatatii stabilite de Romania pentru presedintia Consiliului UE, pe care Clusterul le poate avea in vedere in ideea corelarii cu acestea si anume:

  • Rezistenta antimicrobiana – viitoare conferinta ministeriala Bucuresti, pe tema rezistentei antimicrobiene, in urma careia, pe baza rezultatelor si concluziilor, se va elabora un Proiect de concluzii care se va negocia ulterior cu cele 28 de state membre UE.
  • Vaccinarea – viitor atelier de lucru la Cluj-Napoca, in care se vor discuta schimbul de informatii si bune practici privind programele de vaccinare in Europa, identificarea de solutii pentru cresterea ratelor de vaccinare si o mai buna aprovizionare cu vaccinuri.
  • Accesul egal la medicamente al pacientilor din UE- intalnirea informala a ministrilor sanatatii la Bucuresti pentru dezbaterea strategica din cadrul Consiliului privind accesul pacientilor la medicamente si terapii inovatoare, accesibile ca pret.
  • Mobilitatea pacientilor – evaluarea stadiului aplicarii Directivei 24/2011/UE privind drepturile pacientilor in cadrul asistentei medicale transfrontaliere (tratament egal pentru toti pacientii europeni cu boli rare si varsta sub 18 ani).
  • Sanatatea digitala (e-Health) – organizarea unei E-Health Week la Bucuresti.

Agenda Strategica va fi operationalizata prin Planul de Implementare, care va contine un portofoliu de proiecte prioritare in domeniul sanatatii si vor fi organizate seminarii de generare proiecte care vor avea ca rezultat elaborarea de fise de proiecte in corelare cu sursele de finantare disponibile, activitati ce vor fi realizate in anul 2019. Strategia de extindere si internationalizare a Clusterului IMAGO-MOL va fi realizata pe parcursul primelor sase luni ale anului 2020.