In data de 1 noiembrie 2018 s-a desfasurat in Biblioteca Institutului de Anatomie a Universitatii de Medicina si Farmacie „Gr.T.Popa” din Iasi, intalnirea Grupului de Lucru al Clusterului IMAGO-MOL, in cadrul proiectului „Cresterea excelentei Clusterului IMAGO-MOL prin dezvoltarea documentelor de planificare strategica CDI” (CEX – IMAG), finantat de catre Ministerul Cercetarii si Inovarii prin PNCDI III. La intalnire au participat 21 de reprezentanti ai membrilor Clusterului Imago Mol.

In cadrul evenimentului, dna Alina Capitanu, director de proiect, a prezentat versiunea de lucru a Agendei Strategice, document care cuprinde situatia curenta a sistemului de sanatate la nivelul Regiunii Nord-Est, analiza SWOT si directiile strategice conturate in urma analizei chestionarelor completate de catre membrii clusterului.

Doamna Carmen MIHAI, manager de inovare al Clusterului Imago-Mol a prezentat rezultatele obtinute in urma centralizarii chestionarelor aplicate membrilor clusterului. Astfel, au fost cristalizate si propuse principalele directii de dezvoltare constand in:

  • Dezvoltarea unei infrastructuri comune a Clusterului IMAGO-MOL cu generarea de produse marca proprie;
  • Intarirea capacitatii institutionale a Clusterului IMAGO MOL, prin cunoastere si networking intern, precum si prin atragerea altor noi membri;
  • Dezvoltarea activitatilor de cercetare-dezvoltare-inovare prin realizarea de proiecte CDI pe tematici de cercetare comune;
  • Cresterea nivelului de pregatire si a competentelor specifice la nivelul membrilor clusterului prin activitati de formare si schimb de experienta;
  • Intensificarea cooperarii nationale si internationale prin dezvoltarea de parteneriate;
  • Lobby si advocacy in domeniul politicilor destinate dezvoltarii sectorului de imagistica medicala;
  • Cresterea vizibilitatii clusterului prin dezvoltarea si implementare de activitati de promovare si branding.

In data de 1 noiembrie 2018 a fost organizata si Adunarea Generala a membrilor Asociatiei Cluster IMAGO-Mol, prilej cu care au fost dezbatute si aprobate noi cereri de aderare la Clusterul IMAGO-MOL, respectiv: Asociatia Umanitara Codrin „Ocrotiti copiii ce vor ramane doar copii” din Piatra Neamt, SC PixelData SRL din Cluj Napoca, Academia Romana – Filiala Iasi, a fost agreata introducerea in statutul asociatiei a domeniului TIC, ca domeniu prioritar de dezvoltare, in linie cu activitatile si interesele membrilor sai si a fost stabilita o noua componenta a Consiliului Director.

De asemenea, in cadrul Zilelor Medicinii Nucleare Iasi 2018, doamnele Alina Capitanu, director proiect si Carmen Mihai, manager inovare au realizat o prezentare intitulata Oportunitati de finantare pentru cercetarea in domeniul medicinei nuclearein cadrul unei sesiuni derulate in sala de conferinte a Institutului Regional de Oncologie Iasi. Au fost trecute in revista o serie de oportunitati active in domeniul granturilor interne si internationale.

Pentru mai multe detalii cu privire la prezentarea realizata in cadrul  Zilelor Medicinei Nucleare – IASI 2018, puteti accesa urmatorul link:

Prezentare Oportunitati de finantare pentru cercetarea in domeniul medicinei nucleare, Nuclear Medicine Days, Iasi, Romania, 1 Noiembrie 2018