A doua întâlnire a Grupului de Lucru pentru monitorizarea și revizuirea documentelor strategice ale Clusterului IMAGO-MOL s-a desfășurat pe 8 iunie, la Biblioteca Institutului de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iași.

Evenimentul face parte din seria activităților de exploatare a clusterului din cadrul proiectului MEDIMAG-IA, Centrul Regional de Excelență pentru Diagnostic Personalizat și Inteligență Artificială în Medicină și Imagistică (MEDIMAG-IA), cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, cod SMIS 2014+ 152740.

Au fost astfel revizuite direcțiile strategice ale Clusterului, pornind de la analiza SWOT a ecosistemului și în acord cu acțiunile sale în ariile sănătății digitale și a medicinei personalizate/de precizie.

A fost dezbătut lanțul de valoare a medicinei personalizate, împreună cu reprezentanții INNO CONSULT, care ne sprijină în acest demers.