Clusterul IMAGO-MOL a implementat, in perioada mai 2014 – noiembrie 2015, proiectul “Consolidarea institutionala si cresterea vizibilitatii Clusterului Regional Inovativ de Imagistica Moleculara si Structurala Nord-Est, cadru-suport pentru cresterea capacitatii de Cercetare Dezvoltare Inovare a membrilor si a competitivitatii IMM-urilor in domeniu din Romania – IMAGO MOL”, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management a Programului Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice”.

Valoarea totala a proiectului a fost de 2.648.202 lei, din care asistenta financiara nerambursabila in valoare de 2.295.238 lei.

Obiectivul general

• Cresterea competitivitatii furnizorilor de servicii in domeniul imagisticii medicale prin specializare inteligenta in domeniul biomedical

Obiective specifice

• Dezvoltarea clusterului IMAGO-MOL prin intarirea capacitatii institutionale a Clusterului IMAGO MOL, in vederea atragerii de noi membri si intensificarea cooperarii intre acestia in activitati de cercetare-dezvoltare-inovare
• Cresterea nivelului de pregatire si a competentelor specifice la nivelul managementului IMM-urilor membre si al angajatilor, in vederea cresterii gradului de inovare la nivelul firmelor membre
• Cresterea vizibilitatii clusterului prin dezvoltarea si implementare de activitati de promovare si branding
• Intensificarea cooperarii nationale si internationale in domeniul CDI la nivelul clusterului si a membrilor IMAGO MOL

Beneficiari directi:

• Medici utilizatori ai echipamentelor de imagistica din regiune
• IMM-uri din domeniul medical implicate in realizarea si implementarea sistemului
• IMM-uri in domeniul IT implicate in realizarea sistemului
• Studenti, doctoranzi si rezidenti care efectueaza pregatire in domeniul imagisticii medicale in spitalele implicate

Beneficiar final: totalitatea pacientilor ce beneficiaza de serviciile medicale din Regiunea Nord- Est.

In vederea derularii cu succes a activitatilor de management, promovare, formare si consultanta, prin proiect s-a infiintat si Punctul Regional de Contact IMAGO MOL – ADR Nord-Est.

Obiectivele temei de cercetare USMED: 

  • Realizarea unei baze unice de date medicale pentru toate instituţiile medicale incluse in sistem

Baza de date unică s-a realizat prin integrarea tuturor sistemelor de tip PACS (Picture Archiving and Communication System) de la nivelul clinicilor si spitalelor care au agreat sa fie beneficiari ai proiectului. Datele medicale sunt stocate în cadrul PACS-urilor locale şi în momentul în care un pacient se prezintă la una din instituţiile medicale integrate în sistem, atunci se face o cerere în sistem de colectare a datelor specifice acelui pacient. Toate PACS-urile care conţin date referitoare la pacientul respectiv vor transfera acele informaţii în PACS-ul local unde doctorul curent le poate analiza în vederea stabilirii unui diagnostic corect.

  • Implementarea mecanismelor de securitate a datelor 

Datele medicale aparţin pacientului şi accesarea acestor date de către diverşi medici din sistem necesită acordul prealabil al pacientului. In acest scop s-a implementat o aplicaţie web accesibilă de pe telefonul mobil prin care pacientul işi dă acordul pentru accesarea datelor proprii în scopul diagnosticării.

Securitatea datelor presupune, de asemenea, implementarea unui mecanism care să prevină furtul de date din sistem de către persoanele neautorizate sau chiar de către persoanele cu drepturi de accesare a datelor. In acest scop mecanismul de autorizare a cererilor de accesare a datelor medicale sunt distribuite pe mai multe servere de tip „key storage” întreţinute de către administratori diferiţi. Orice încercare de furt a datelor necesită acordul simultan de la mai mulţi administratori, ceea ce reduce foarte mult probabilitatea unei astfel de situaţii.

Datele medicale sunt, de asemenea, accesate de către medici în vederea realizării unor lucrări de cercetare ştiintifică. In acest scop sistemul permite anonimizarea datelor medicale şi salvarea acestora pe un server distinct de unde pot fi accesate de către medicii autorizaţi din sistem.

Anonimizarea presupune separarea imaginilor medicale de proprietarul acestora prin introducerea unor valori generice în câmpurile specifice datelor demografice ale pacientului.

  • Afişarea datelor de imagistică medicală în sala de operaţie şi asistarea medicului chirurg în actul operării (SurgeryAssist)

Aplicaţia SurgeryAssist se conectează la sistemul USMED, descarcă şi afişează pe un televizor în sala de operaţie imaginile necesare chirurgului în actul operaţiei. Aceasta aplicaţie include funcţionalităţile principale ale unui DICOM viewer (zoom, adnotare, rotire imagine, segmentare, etc) majoritatea dintre acestea fiind accesibile prin comandă vocală. În acest mod chirurgul poate modifica prin voce modul de afişare a imaginii făra a fi perturbat din actul operaţiei.

Avantajele şi impactul generat de proiectul USMED

Un sistem integrat de management al datelor pacientului permite medicului accesul rapid şi sigur la informaţiile primare ale pacientului, culese de la toate instituţiile medicale din sistem. Aceasta ar avea drept rezultat un diagnostic de laborator si imagistic de certitudine al pacientului în timpul cel mai scurt, reducând perioada de spitalizare.

In cazul tratamentului chirurgical permite eficientizarea acestuia. Pentru medicul chirurg, accesul la vizualizarea imaginilor structurale şi funcţionale efectuate anterior de pacient, chiar în sala de operaţie, reprezinta un ajutor esenţial în stabilirea protocolului operator, facând intervenţia chirurgicală mai facilă, mai sigură, mai performantă. Implicit se reduce spitalizarea, precum şi costurile legate de îngrijiri medicale şi incapacitate temporară de muncă şi se imbunătăţeste prognosticul bolii şi calitatea vieţii pacientului.

Echipa de management a proiectului IMAGO-MOL:

Georgeta Smadu
Director Executiv al Comitetului de Implementare a Proiectului
ADR Nord-Est
Tel. 0233 218 071; Fax 0233 218 072
e-mail: gsmadu@adrnordest.ro

Prof.dr. Cipriana Stefanescu
Preşedinte Comitet Stiinţific Cluster IMAGO-MOL
Responsabil ştiinţific al proiectului
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi
E-mail: cipriana.stefanescu@yahoo.com

Alina Capitanu
Coordonator al Punctului de Contact Regional IMAGO MOL – ADR Nord-Est
Piatra-Neamţ, str. Lt. Draghiescu nr.9
Tel. 0233 218 071; Fax 0233 218 072,
E -mail: imago.mol@gmail.com; acapitanu@adrnordest.ro
www.imago-mol.ro; www.adrnordest.ro

Lucian Nita
Responsabil tehnic al proiectului
Manager proiect SC ROMSOFT SRL
E-mail : luc@rms.ro