Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară și Structurală Nord-Est (IMAGO-MOL) a finalizat proiectul IAȘI – SMART HEALTH CITY, proiect care și-a propus să crească capacitatea organizațiilor non-guvernamentale și a partenerilor sociali din Municipiul Iași să se implice în formularea și dezvoltarea conceptului de smart health ca verticală a politicii locale de „smart city”.

Proiectul a fost implementat în colaborare cu Primăria Municipiului Iași, în baza unui Parteneriat pentru Dezvoltare Locală.

Prin acest proiect, au fost obținute următoarele rezultate:

 • întărirea rolului ONG-urilor și a partenerilor sociali de a se implica în constituirea, revizuirea și monitorizarea politicilor locale în domeniul sănătății, cu accent pe domeniul „smart health”, cu ajutorul Parteneriatului Local pentru Dezvoltare, prin:
  • crearea Grupului de Lucru Consultativ (GLC) în domeniul strategiei locale de sănătate, cu accent pe conceptul de Smart Health
  • organizarea a cinci întâlniri de lucru ale grupului constituit
  • dezvoltarea a două fișe de proiect incluse în lista lungă de proiecte ale Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Iasi si Zonei Metropolitane 2021 – 2030: Platformă integrată de interconectare cu furnizorii de servicii medicale la nivelul municipiului Iași, respectiv PACS (Sistem de Arhivare și de Comunicare a Imaginilor) municipal;
 • instruirea a 91 de reprezentanți din ONG-uri și parteneri sociali, la care se adaugă 16 reprezentanți ai autorităților si instituțiilor publice din municipiul Iași în trei arii ale domeniului: „smart health”, „patient empowerment” și rolul comunităților locale în construirea politicilor locale;
 • dezvoltarea unui set de instrumente interactive de implicare a actorilor locali – instituții publice, parteneri sociali și ONG-uri, cetățeni – în domeniul smart health, incluzând:
  • 1 platformă interactivă – citizens.ro,
  • 1 catalog/raport digital cu inițiative organizaționale în domeniul digitalizării în sănătate,
  • colectarea a 15 inițiative cetățenești în domeniul digitalizării în sănătate,
  • 1 hackaton „Iasi Smart Health City” la care au participat 80 de persoane, ocazie cu care echipele participante au dezvoltat idei de proiecte care să răspundă nevoilor propuse de către organizatorii și partenerii proiectului

Proiectul IAȘI – SMART HEALTH CITY  a fost implementat în perioada 15 iunie 2022 – 15 august 2023 și este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 151401/ SIPOCA 981.