Clusterul Regional Inovativ de Imagistica Moleculara si Structurala Nord-Est IMAGO-MOL este partener in cadrul proiectului SECURE (Strengthening the European Chain of sUpply for next generation medical RadionuclidEs), finantat prin programul HORIZON EURATOM.

Consortiul proiectului include 18 parteneri din Polonia, Italia, Franta, Belgia, Olanda, Ungaria, Slovenia, Cehia, Romania si UK, fiind coordonat de National Center for Nuclear Research din Polonia.

Proiectul SECURE își propune să aducă o contribuție majoră la sustenabilitatea producției de izotopi medicali și la utilizarea lor în conditii de siguranță în Europa. Se concentrează pe directii de cercetare promițătoare în proiectarea țintelor de iradiere și a rutelor de producție pentru izotopi existenți și noi în terapia nucleară dar si in diagnosticare.

Obiectivele proiectului sunt următoarele:

  1. Eliminarea barierele critice de-a lungul lantului de producție de izotopi alfa și beta emitatori, selectați in proiect, care restricționează producția durabilă;
  2. Dezvoltarea unui cadru de ghidaj și recomandări care să permită explorarea întregului potențial clinic al terapiei cu particule alfa și beta și utilizarea lor în siguranță;
  3. Construirea unui model de buna practica de tip “demonstrator” pentru abordarea problemelor legate de producția susținută de izotopi.

Ambiția consorțiului SECURE este să identifice și să utilizeze eficient resursele actuale pentru noii radionuclizi, în special pentru emițătorii alfa și radionuclizii teranostici.

Dezvoltarea de tehnologii alternative pentru producerea unor astfel de radionuclizi terapeutici pentru un tratament îmbunătățit al pacientului necesită cunoștințe științifice și tehnologice multidisciplinare, inclusiv din fizică, chimie, știința materialelor, prelucrarea materialelor țintă, chimie, biologie și radiobiologie, radiofarmacie și medicină nucleară.

Perioada de derulare a proiectului: 1 octombrie 2022 – 30 septembrie 2025
Valoarea totală a grantului: 4.163.328 euro
Valoare totală a bugetului Clusterului IMAGO-MOL: 61.000 euro.

Persoane de contact din cadrul clusterului:
Prof.dr. Cipriana Stefanescu
Preşedinte Comitet Stiintific Cluster IMAGO-MOL
Coordonator stiintific al proiectului
cipriana.stefanescu@yahoo.com

“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the European Commission can be held responsible for them.”