Pe 5-6 martie 2019, Clusterul IMAGO-MOL a organizat cel de-al doilea seminar de generare de proiecte in contextul proiectului „Cresterea excelentei Clusterului IMAGO-MOL prin dezvoltarea documentelor de planificare strategica CDI” (CEX – IMAG), aflat in derulare.

Agenda evenimentului, facilitat de catre dl Daniel Cosnita, a cuprins elaborarea „golden paragraph”, a profilului organizatiei si a profilelor de cooperare internaționala EEN, mentorat in realizarea proiectelor Orizont 2020 (concept, definire obiective proiect, excelenta, ambitii, pachete de lucru, livrabile si milestones, buget).

Prima zi a fost dedicata exercitiului de prezentare de personala, organzationala si a temei de proiect, in vederea aderarii la consortii de proiecte.

Dl Conf. Univ. dr. Adrian Iftene, decan al Facultatii de Informatica din cadrul UAIC Iasi a sustinut o prezentare cu privire la preocuparile studentilor si masteranzilor din cadrul acestei facultati,  in zona realitatii augmentate, a celei virtuale si a Inteligentei Artificiale, cu accent pe posibilitatile de colaborare pe teme medicale.

A doua zi a seminarului a inclus lucrul pe grupe pe teme de proiect, prin definirea pachetelor de lucru, dezvoltarea lor si construirea unei schite de buget.