Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară și Structurală Nord-Est IMAGO-MOL este coordonatorul proiectului MEDIC-NEST – Precision MEDIcine Clusters integrating Digital Technologies for New EcoSystems in HealThcare, finanțat prin programul COSME, apelul COS-CLUSTER-2020-3-03 European Cluster Excellence Programme with ClusterXchange scheme connecting ecosystems and cities.

Consorțiul proiectului include 4 parteneri din România, Belgia, Grecia și Spania și are următoarea structură:

  • Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară și Structurală Nord-Est IMAGO-MOL (RO)
  • healthTech Cluster FHTech (BE)
  • Elliniki Enosi Biotechnologias Astiki Mi Kerdoskopiki Etairia – Hellenic Bio-Cluster HBIO (GR)
  • Cluster De Salud De Castilla Y Leon BIOTECYL, reprezentat de Leon Research (ES)

Perioada de derulare a proiectului: 1 februarie 2022 – 31 ianuarie 2024

Valoarea totală a proiectului: 626 112 euro

Valoarea totală a bugetului Clusterului IMAGO-MOL: 209 711 euro din care 80 000 euro pentru implementarea schemei ClusterXchange

Obiectivul general al proiectul MEDIC-NEST vizează consolidarea excelenței managementului clusterelor și facilitarea parteneriatelor strategice, precum și a schimburilor între clustere și ecosistemele specializate în domeniul medicinei de precizie din Europa.

Obiectivele specifice ale proiectului MEDIC-NEST vor consta în:

  • Îmbunătățirea excelenței clusterelor partenere prin cursuri de dezvoltare a capacităților, vizite și acțiuni de evaluare comparativă pentru generarea de servicii de sprijin cu valoare adăugată care să susțină creșterea și competitivitatea IMM-urilor membre până în 2024;
  • Actualizarea și dezvoltarea continuă a procesului de planificare strategică pentru clusterele partenere în conformitate cu obiectivele medicinei de precizie, incluzând un portofoliu de noi servicii, un acord de parteneriat pentru meta-clusterul privind medicina de precizie, o strategie europeană a meta-clusterului în domeniul medicinei de precizie, un plan de acțiune comun pentru medicina de precizie în domeniul cancerului 2022-2027, care va include un portofoliu de proiecte, pentru a sprijini strategic ecosistemul european de medicină de precizie, până în 2024;
  • Dezvoltarea și implementarea schemei pilot ClusterXchange prin Parteneriatul MEDIC-NEST Meta Cluster in Precision Medicine, până în 2024;
  • Lărgirea lanțului valoric al clusterului pentru a crea valoare adăugată, a spori colaborarea cu autoritățile publice locale și regionale și a construi parteneriate în domeniul medicinei de precizie, cu accent trans-sectorial pe soluții de sănătate digitală până în 2024;
  • Comunicarea și creșterea gradului de conștientizare a meta-clusterului în medicina de precizie către părțile interesate printr-un mix de instrumente de canale media, evenimente de informare și o Conferință Finală pentru diseminarea și extinderea Meta Clusterului MEDIC-NEST pentru Medicină de Precizie până în 2024.

Livrabile publice

Regăsiți mai jos toate livrabilele publice ale proiectului (secțiune care se actualizează):

Livrabil 4.1 – Dissemination, Communication and Outreach Plan

Persoana de contact:

Carmen Mihai
Managerul Clusterului IMAGO-MOL
Manager de proiect MEDIC-NEST
carmen.mihai@imago-mol.ro

 

 

 

This webpage was funded by the European Union’s COSME Programme. The content of this webpage represents the views of the author only and is his/her sole responsibility it cannot be considered to reflect the views of the European Commission and/or the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.