Cresterea excelentei Clusterului IMAGO-MOL prin dezvoltarea documentelor de planificare strategica CDI CEX – IMAG

Clusterul Regional Inovativ de Imagistica Moleculara si Structurala Nord-Est IMAGO-MOL implementeaza, incepand cu data de 1 iulie 2018, proiectul „Cresterea excelentei Clusterului IMAGO-MOL prin dezvoltarea documentelor de planificare strategica CDI” (CEX – IMAG), finantat de catre UEFISCDI – Program 2  – Creșterea competitivității economiei românești prin CDI – Subprogram 2.1 – Organizare și dezvoltare cluster – Cluster Inovativ.

Valoarea totala a proiectului (PN-III-P2-2.1-CLS-2017-0047/12CLS/2018) este de 420.250 lei, din care asistenta financiara nerambursabila in valoare de 350.000 lei.

Scopul proiectului CEX-IMAG este de crestere a excelentei si productivitatii stiintifice aplicative a Clusterului IMAGO-MOL, prin dezvoltarea documentelor strategice de planificare CDI in vederea asigurarii continuitatii si cresterii capacitatii operationale a Clusterului IMAGO-MOL intr-un domeniu deosebit de important pentru sanatate – imagistica medicala, in corelare cu domeniul IT si biotehnologiile.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Dezvoltarea capacitatii institutionale a Clusterului IMAGO MOL prin elaborarea Agendei Strategice CDI a Clusterului IMAGO-MOL in vederea atragerii de noi membri si intensificarea cooperarii intre acestia in activitati de cercetare-dezvoltare-inovare;
 • Cresterea capacitatii operationale a Clusterului IMAGO MOL prin elaborarea Planului de implementare aferent Agendei Strategice IMAGO – MOL, contribuind la o mai buna cunoastere si exploatare a potentialului stiintific si de cercetare  al membrilor Clusterului IMAGO-MOL;
 • Intensificarea cooperarii nationale si internationale in domeniul CDI la nivelul Clusterului si al membrilor IMAGO-MOL prin dezvoltarea de parteneriate cu clustere, poli de cercetare, in domeniul medical si conex, conducand la cresterea capacitatii de inovare a membrilor sai.

In cadrul proiectului vor fi realizate in parteneriat, cu sprijinul membrilor Grupului de Lucru, trei documente programatice importante – Agenda strategica CDI a Clusterului IMAGO-MOL, Planul de implementare si Strategia de extindere si internationalizare, in concordanta cu necesitatile si obiectivele comune ale membrilor  IMAGO-MOL si ale actorilor cheie in domeniul sanatatii.

Planul de Implementare al Clusterului IMAGO-MOL va contine un portofoliu de proiecte prioritare in domeniul sanatatii in Regiunea Nord-Est si vor fi organizate seminarii de generare proiecte care vor avea ca rezultat elaborarea de fise de proiecte in corelare cu sursele de finantare disponibile.

In perioada 1 iulie 2018 – 31 decembrie 2018 au fost implementate activitatile aferente primei etape a proiectului dedicata Elaborarii Agendei Strategice de Cercetare Dezvoltare Inovare:

 • Activitatea 1.1 Constituirea Grupului de lucru pentru Agenda strategica CDI a Clusterului IMAGO-MOL
 • Activitatea 1.2 Organizarea de sesiuni de lucru si webinarii
 • Activitatea 1.3 Chestionar – analiza surselor
 • Activitatea 1.4 Procesare chestionar
 • Activitatea 1.5 Sesiune mentorat
 • Activitatea 1.6 Elaborarea agendei strategice de cercetare – dezvoltare – inovare a Clusterului IMAGO-MOL

In vederea atingerii obiectivelor stabilite pentru anul 2018, au fost organizate urmatoarele evenimente:

In perioada 3 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019 se desfasoara activitatile aferente celei de-a doua etape a proiectului dedicata Elaborarii Planului de Implementare aferent Agendei Strategice de Cercetare Dezvoltare Inovare:

 • Activitatea 2.1 Identificarea ideilor de proiecte/teme de cercetare si inovare aferente implementarii Directiilor strategice de actiune ale Clusterului IMAGO-MOL
 • Activitatea 2.2 Realizarea unui studiu de piata privind directiile strategice de actiune si temele de cercetare inovare propuse
 • Activitatea 2.3 Realizarea unui catalog al surselor de finantare disponibile
 • Activitatea 2.4 Organizarea de sesiuni de generare proiecte
 • Activitatea 2.5 Dezvoltarea de fise de proiect
 • Activitatea 2.6 Organizarea de sesiuni de lucru si webinarii
 • Activitatea 2.7 Organizarea unei sesiuni de mentorat C2C outward
 • Activitatea 2.8 Colaborare cu firma de consultanta in domeniul inovarii – benchmarking ESCA – eticheta argint
 • Activitatea 2.9 Redactarea Planului de implementare aferent Agendei Strategice IMAGO – MOL

In vederea atingerii obiectivelor stabilite pentru anul 2019, au fost preconizate urmatoarele evenimente:

Va invitam sa consultati Catalogul de surse de finantare, noiembrie 2019

In perioada 3 ianuarie  – 31 august 2020 s-au desfasurat activitatile aferente celei de-a treia etape a proiectului, dedicata Elaborarii Strategiei de extindere a Clusterului IMAGO-MOL pe pietele interne si de patrundere pe pietele externe:

 • Activitatea 3.1 Realizarea unei banci de date cu oferta de produse/ tehnologii/ servicii;
 • Activitatea 3.2 Organizarea unei campanii regionale de extindere a Clusterului IMAGO-MOL in vederea atragerii de noi membri;
 • Activitatea 3.3 Identificarea de clustere/poli de cercetare/ retele de imagistica medicala si in domenii conexe: Medicina/ IT/biotehnologie si a temelor de cercetare/proiectelor de interes comun;
 • Activitatea 3.4 Dezvoltarea de acorduri de parteneriat cu clusterele identificate interesate;
 • Activitatea 3.5 Dezvoltarea de proiecte in parteneriat cu clusterele identificate;
 • Activitatea 3.6 Organizarea unei conferinte stiintifice in vederea prezentarii Agendei Strategice IMAGO-MOL si a Planului de Implementare aferent;

In data de 19 august 2020 s-a desfasurat conferinta virtuala „Inteligenta artificiala: aplicatii si implicatii in beneficiul medicinii personalizate. Puteti accesa aici prezentarile realizate:

 • Activitatea 3. 7 Publicarea unui articol intr-o revista interdisciplinara BDI/ISI si intr-o revista BDI/ISI tip review;
 • Activitatea 3.8 Redactarea Strategiei de extindere si internationalizare a Clusterului IMAGO-MOL.

Detalii suplimentare puteti obtine de la:

Alina Capitanu
Director de proiect – Cluster IMAGO MOL
Sef Birou Proiecte Externe – ADR Nord-Est
E -mail: imago.mol@gmail.comacapitanu@adrnordest.ro
www.imago-mol.ro ; www.adrnordest.ro

Prof.dr. Cipriana Stefanescu
Preşedinte Comitet Stiintific Cluster IMAGO-MOL
Coordonator stiintific al proiectului
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi
E-mail : cipriana.stefanescu@yahoo.com

Sef lucrari dr Vasile Fotea
Presedinte al Clusterului IMAGO-MOL
Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr.T.Popa”Iași
E-mail : vfotea@gmail.com

Prof. Dr. Danisia Haba
Consultant stiintific
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi
E-mail : danihaba@yahoo.com

Carmen Mihai
Manager de inovare
Cluster IMAGO-MOL
E-mail: cluster.imago.mol@gmail.com